El desenvolupament de l’ésser humà, amb tot el que implica en els plànols físic, emocional i cognitiu, es pot donar de forma lliure des del plaer, en una trobada amb les nostres necessitats més profundes.

Hi ha jocs que, organitzats com espectacles, es destrueixen com a tals per transformar-se en activitats artístiques. Així succeeix amb el joc dels nens, sembla no haver-hi més camí que el d’esdevenir artistes (uns pocs), o espectadors (la majoria).
Arno Stern va recrear en el seu taller de pintura “Le Closlieuunes condicions que restitueixen “el joc de pintarper a tothom, descobrint després l’origen i els mecanismes de l’Expressió.

PERFIL DEL FORMADOR
La trobada de José Miguel Castro amb Arno Stern li va fer transformar completament la seva forma de treballar i abandona l’Educació Artística a la qual es dedicava. Obre llavors un taller de pintura amb les mateixes característiques que “Le Closlieu” d’Arno Stern a París i crea un altre d’argila aplicant les mateixes condicions de treball. Durant anys investiga al taller i troba la Formulació en l’argila.

El 1993 es troba amb Vega Martín i continuen junts el seu treball. Al llarg de tot aquest temps ha participat en Congressos Internacionals i impartit conferències, xerrades i cursos de formació tant per a empreses, com per a professionals de l’educació o per a pares.

Des de 1988 fins 2012 és professor de la Universitat de Cantàbria on imparteix formació en Educació Creadora i continua el seu treball en els tallers de pintura, argila i moviment. Actualment participa en el Curs Superior Universitari en Educació Activa i Acompanyament Respectuós a la Infància que s’imparteix a la Universitat Rei Juan Carlos.

CONTINGUT
L’autèntic aprenentatge només es pot aconseguir mitjançant el joc.

Les condicions de l’educació creadora propostes per Arno Stern per pintar són el fonament del treball que desenvolupen des de fa diverses dècades José Miguel Castro i Vega Martín en els seus tallers d’Expressió i Educació Creadora en Diraya, Bilbao (www.dirayaexpresion.es). José Miguel Castro és ja a Espanya una referència imprescindible per acostar-se a la discussió sobre l’aprenentatge, el joc, la manera en què els nens i nenes aprenen i els ressorts que es posen en funcionament en aquest procés.

En aquest enllaç hi trobareu documents es pot aprofundir una mica sobre els conceptes d’educació creadora.

PROGRAMA
1. La capacitat creadora de l’ésser humà
Què és la capacitat creadora?
Cultura: creació enfront de consumisme
La capacitat creadora no es dóna ni es permet, es té

2. L’Educació Creadora. Origen: Arno Stern

3. Condicions de l’Educació Creadora
Grups heterogenis per a les relacions
Espais on no existeixi el judici
Equilibri entre espai personal i espai compartit
L’assistència al joc

4. El concepte de formulació

5. Extrapolació de les condicions de l’Educació Creadora a diferents contextos i espais vitals quotidians

Per aquest curs s’ha sol·licitat a la Conselleria 1 crèdit de formació contínua del professorat.

ORGANITZEN: Un sombrero de copa i NAU Escola

QUAN? Dissabte 15 de novembre de 10 a 14 h. i de 16 a 20 i diumenge 16 de novembre de 10 a 14 h.
Dinar del dissabte (opcional): pendent de confirmar

ON? NAU Escola (Josep Antoni de Cabanyes 8, Polígon de Can Valero)

PREU: 130 €

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Tel. 649 674 266 / 646 898 002unsombrerodecopa@gmail.com

Places limitades! Màxim 30 persones