PEDAGOGIA VIVA, ACTIVA I CREATIVA

Una metodologia educativa que permet obrir-se a l'experiència de l'aprentatge.

APRENENTATGE PER AMBIETS, TALLERS I INVESTIGACIONS

Espais dissenyats per a l'aprenentatge i dotats de materials de qualitat (Montessori, Waldorf...)

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

Ajudant als infants a gestionar les seves emocions d'una manera enfortidora.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

L'Art com un fet interdisciplinar capaç de despertar el pensament crític, cultivar la imaginació i desenvolupar l'atenció.

RÀTIOS REDUÏDES

Entre 9 i 12 alumnes per educador que permeten un seguiment individualitzat de cada infant.

ENTORN NATURAL

Espais exteriors rics en experiències en connexió amb la natura.

PERQUÈ TRIAR NAU?

· Perquè oferim una educació totalment respectuosa cap a l’infant i les seves famílies.

· Perquè donam una atenció personalitzada, ja que les ràtios no superen els 12 alumnes per educador.

· Perquè pensam que l’escola ha de ser un espai que ajudi al desenvolupament integral dels nostres infants.

· Perquè estam convençuts que els infants són els principals protagonistes dels seus aprenentatges, i que aquests es donen de forma significativa: fent, sentint i pensant.

· Perquè potenciam que cada infant sigui ell mateix i aprengui al seu ritme partint de les seves motivacions.

· Perquè cream situacions i espais provocatius per als infants. Nous reptes, noves motivacions... ambients pensats i preparats per a investigar, tocar, ensumar, escoltar, pensar, xerrar, crear, sentir...

L’essencial és que l’infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d’aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes. Emmi Pickler, pediatra hongaresa

· Perquè confiam plenament en les capacitats dels infants per a realitzar nous aprenentatges i en la seva responsabilitat sobre el que fan.

· Perquè entenem l'educació artística com un fet interdisciplinari i transversal des del qual poder treballar de manera reflexiva despertant la curiositat i l'esperit crític de l'infant. Trobam en l'art la possibilitat de fer visibles els processos d'aprenentatge, tot generant nous significats.

· Perquè pensam que els límits són la base per a la llibertat dels infants, però que aquests han de ser pocs, clars, lògics, coherents i estables. Els treballam des del consens i l’empatia.

· Perquè els nostres educadors estan en constant formació i investigació, tasca imprescindible per avançar en una escola activa i vivencial.

· Perquè els nostres mestres acompanyen, orienten i ofereixen una seguretat física, afectiva i emocional als infants.

Necessitam professors que no sols siguin capaços d’ensenyar coses, sinó que deixin als infants espais per cultivar el seu talent. Cada persona aprèn de forma diferent, per això és important la forma d’ensenyar. Sir Ken Robinson

· Perquè realitzam una observació atenta, documentada i empàtica que enforteix els vincles amb els nostres infants, entenent les seves accions i acompanyant tot el procés d’una manera respectuosa i adequada.

· Perquè feim avaluacions individualitzades i continuades, tenint en compte el dia a dia, les experiències i tot el procés que l’infant ha realitzat per arribar a un aprenentatge.

Una escola centrada en la persona hauria de ser rica en l’avaluació de les capacitats i de les tendències individuals. Howard Gardner

· Perquè pensam que els valors i les actituds són tan importants com els coneixements que els infants adquireixen a l’escola.

· Perquè som una escola oberta i transparent amb un projecte educatiu a disposició de les famílies, projecte viu i en constant revisió.

· Perquè l’escola ha de ser una continuació de la família i treballam junts, des de la coherència, compartint experiències, dubtes i il·lusions.

· Perquè som una escola petita amb uns espais càlids i acollidors.

Segons Howard Gadner, en el futur serem capaços d’individualitzar l’educació tant com volguem. Doncs bé, nosaltres apostam per aquest futur en què a l’escola hi tendran cabuda els diferents ritmes dels infants, l’atenció individualitzada... la importància de la mirada dels nins. Perquè volem construir entre tots aquesta escola del futur.