CONTINGUTS DEL CURS

El curs està dividit en 10 sessions que s’agrupen en tres grans mòduls:

(I) les bases en l’acompanyament,

(II) els aprenentatges autònoms i guiats, i

(III) els processos creatius i expressius.

EIXOS DE LA FORMACIÓ

Formació vivencial
El curs té un enfocament vivencial. Partim de dinàmiques grupals i d’experimentació amb els materials concrets per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències.

Formació teòrica
Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

Anàlisi de situacions
Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

Materials, experiències i recursos
A més de l’experimentació directa, durant les sessions i a través del campus virtual, formadors i participants comparteixen informació sobre materials, recursos i experiències educatives.

Possibilitat de pràctiques
Els assistents tenen la possibilitat de fer pràctiques  en espais d’educació viva, tant públics com alternatius. Aquestes pràctiques, però, no són obligatòries.

MÒDUL I: Les bases en l’acompanyament

L’educació viva no és cap mètode pedagògic, sinó bàsicament una actitud d’acompanyar i tenir cura de les necessitats vitals dels infants. El primer bloc del curs consta de 4 sessions i  està destinat a compartir les bases d’aquesta mirada envers la infància.

Sessió 1: Fonaments de l’educació viva
· Bases psicopedagògiques i socials de l’educació viva
· Tipus d’acompanyament
· Cura dels processos de vida

Sessió 2: L’actitud del cuidador/a
· Presència, escolta i cultiu de la percepció
· Intervencions que enforteixen
· Límits i conflictes

Sessió 3: L’acompanyament emocional
· Sentit i significat de les emocions bàsiques
· L’acompanyament emocional
· Pensament simbòlic i relats enfortidors

Sessió 4: La relació amb les famílies
· L’enfocament sistèmic en l’acompanyament
· Els ordres de l’amor en les relacions
· L’acompanyament al creixement de les famílies

MÒDUL II: Els aprenentatges vivencials, autònoms i guiats

Les activitats en un entorn educatiu viu es poden classificar en funció de dos eixos amb extrems que van des de l’activitat espontània a l’activitat programada per una banda, i des de l’activitat autònoma a l’activitat mediatitzada per l’adult, per una altra.

L’aprenentatge autònom i vivencial als ambients a través de l’experiència amb materials concrets i l’aprenentatge guiat per l’adult són els eixos del segon bloc del curs, que consta de 4 sessions.

Sessió 5: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de matemàtiques
· Desenvolupament del pensament matemàtic
· Ambient, recursos i materials de matemàtiques

Sessió 6: L’aprenentatge autònom i vivencial a l’ambient de comunicació
· Enfocaments en l’acompanyament de l’aprenentatge de la llengua oral i escrita
· Ambient, recursos i materials de lectura i escriptura

Sessió 7: Els ambients d’aprenentatge i l’activitat autònoma
· Creació i organització dels ambients en un entorn d’educació viva
· Models i organització dels ambients en un entorn d’educació viva
· Estructures pedagògiques I: ambients, aprenentatge a través de projectes

Sessió 8: L’aprenentatge guiat, estructures de programació i coordinació
· Criteris de qualitat en l’acompanyament
· Estructures pedagògiques II: tallers, temps de grup, tasques, assemblees
· Competències, currículum, avaluació i estructures de coordinació

MÒDUL III: Processos creatius i expressius

La creativitat i l’expressió són una manifestació intrínseca a la vida. La capacitat creativa és el fruit de la vivència autònoma, i l’expressivitat a través de diferents llenguatges (corporal, musical, lingüístic, plàstic, etc.) és el resultat del ser.

L’últim bloc del curs està destinat a aprofundir sobre com tenir cura de l’ambient i de les actituds per tal de permetre que aflorin aquestes capacitats innates. Aquest bloc consta de 2 sessions.

Sessió 9: Creativitat i expressió
· Processos creatius i llenguatges expressius
· Enfocaments en la creació d’ambients i l’acompanyament de l’expressivitat
· Cosmovisió de l’educació viva

Sessió 10: Joc, cos, etapes del desenvolupament i tancament del curs
· Sentit i evolució del joc autònom
· Etapes del desenvolupament i tipus de joc
· Reflexions sobre l’acompanyament de la sexualitat
· Tancament del curs

Pots accedir a la normativa de les formacions del CAIEV fent clic en el següent enllaç:  Normativa 2019-20. V1

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ

El Curs d’Educació Viva està pendent de reconeixement pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. El Departament atorgarà un certificat de 100 hores (50 presencials i 50 de treball personal) per a les persones que siguin mestres, llicenciats amb la capacitació pedagògica, o be tècnics d’infantil de grau superior, i que tinguin un perfil actiu al Departament (ATRI).

Les persones que no compleixin aquest requisit, rebran el certificat de formació per part de l’associació CAIEV d’educació viva.

FORMADORS DEL CURS

Tots els formadors del curs tenen una àmplia experiència com a educadors d’escoles públiques i alternatives d’educació viva. Podeu trobar una breu descripció del perfil de cada formador aquí:  Formadors del CAIEV

DATES I HORARIS

Les sessions es desenvoluparan el dissabte al matí de 9.30 a 14.30.

Sessió 1: 26 d’octubre
Sessió 2: 23 de novembre
Sessió 3: 21 de desembre
Sessió 4: 1 de febrer
Sessió 5: 29 de febrer
Sessió 6: 28 de març
Sessió 7: 2 de maig
Sessió 8: 30 de maig
Sessió 9: 27 de juny
Sessió 10: per definir

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu de cada sessió és de 55 euros, que es paguen conjuntament en tres cobraments fraccionats al llarg del curs.

El pagament del curs es farà mitjançant domiciliació bancària, distribuïda en 3 pagaments.  Les dates dels pagaments són les següents:

  • El dia 1 d’octubre (abans de l’inici del curs). Inclou quatre sessions i l’import és de 220€.
  • El dia 1 de gener. Inclou quatre sessions i l’import és de 220€.
  • El dia 1 d’abril. Inclou dos sessions i l’import és de 110€.

En cas que ho considereu necessari, us podeu donar de baixa del curs a l’inici de cada un dels 3 mòduls, i no caldrà que feu el pagament del mòdul següent, però caldrà comunicar-ho amb un mínim 1 mes abans del pagament del següent mòdul.  Als rebuts retornats sense pagar, se’ls afegirà 2€ en concepte de despeses de devolució.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

Les inscripcions es faran a través de la pàgina del Caiev a aquest link