Dates i horaris:

4 d’abril de 10 a 14.30 h i de 16 a 20.30 h.
5 d’abril de 9.30 a 15 h.
23 de maig de 10 a 14.30 h i de 16 a 20.30 h.
24 de maig de 9.30 a 15 h.

Objectius

El curs d’educació viva a secundària és una formació intensiva de 6 sessions estructurades en 2 mòduls i que té com a objectius que els i les participants:

  • Prenguin consciència del moment evolutiu en què es troba l’alumnat de secundària.
  • Adquireixin coneixements tant de caire personal com professional que facilitin l’acompanyament pedagògic i emocional de l’alumnat.
  • Desenvolupin algunes estratègies de comunicació, mediació i acompanyament emocional amb l’alumnat de secundària.
  • Construeixin uns criteris pedagògics que els permeti planificar, portar a terme i avaluar activitats d’aprenentatge segons l’enfocament de l’educació viva.

Dinàmiques de les sessions

Les sessions comptaran amb:

  • Una part vivencial sobre el tema a tractar, un petit taller dinamitzat pel facilitador/a del grup.
  • Una reflexió teòrica a partir del què s’ha viscut que permeti portar l’atenció a criteris bàsics sobre l’enfocament i l’acompanyament  de l’àrea en qüestió que permeti també compartir l’essència del què implica aquesta àrea d’experiència.
  • Una referència a materials i recursos pedagògics existents per a l’àrea en qüestió.
  • L’anàlisi de situacions que els i les participants estan vivint als seus instituts, com a exemple del treball de pràctica reflexiva que orienta tot el curs.

Sessions

Mòdul 1:

1a sessió: Què viu un/a adolescent (etapa 12-16).
2a sessió: Comunicació conscient I:  com parlar i escoltar per afavorir la connexió.
3a sessió: Comunicació concient II: Profundització i posada en pràctica. Casos concrets.

Mòdul 2:

4a sessió: L’acompanyament emocional:  acompanyar els adolescents des d’una mirada respectuosa.
5a sessió: Presència, gestió de l’estrés, rol docente i relacions de poder.
6a sessió: Tutories.

Coordinadores i facilitadores:

El curs compta amb dues coordinadores que faciliten les sessions d’acompanyament, participen a la resta de sessions, i coordinen les reflexions i la cohesió del grup: Celeste Vaiana i Idoia Hernàiz.

Inscripcions:

Les inscripcions es gestionen a través del CAIEV.