El treball per ambients és una metodologia que et permet desenvolupar una educació autodidacta des de l’essència de cada individu. És fàcil quedar-se a la superficialitat de l’estètica i dels materials, és per això que en aquesta formació oferim un espai on prendre consciència de tots els factors que influeixen, i no tant en el què sinó més en el com. El format de laboratori ens permet una exploració personal a través de dinàmiques i experiències que ens porten a qüestionar el nostre rol professional i a la recerca de noves eines i recursos educatius.

OBJECTIUS

– Experimentar amb un mateix.
– Dissenyar espais educatius.
– Compartir experiències, inquietuds i pors.
– Descobrir un nou paradigma educatiu.
– Vivenciar els nostres propis límits.
– Aprofundir en l’acompanyament respectuós dels processos educatius.
– Conèixer les característiques de les diferents etapes evolutives.
– Crear noves eines i tècniques de comunicació entre l’equip.

METODOLOGIA

L’ésser humà aprèn per l’experiència i per l’experimentació constant amb la vida. Com a animal racional que és, de l’experiència reflexiona i extreu teories que generalitzen les experiències de vida.

Aquesta formació és principalment vivencial, pràctica i experiencial. A través de l’exploració de materials, dinàmiques, jocs… construirem un discurs de reflexió que ens ajudi a comprendre la teoria i investigar en la documentació ja escrita pels teòrics de l’educació.

DIRIGIT A:

Professionals de l’educació (una mirada cap a un nou paradigma educatiu). Es tracta d’un procés personal i vivencial, però abordarem temes d’interès específic a les etapes d’infantil i primària.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Aula Balear de Gestalt