Durant el mes d’abril i maig oferim reunions informatives per aquelles famílies interessades en conèixer el projecte Nau Escola.

Per consultar disponibilitat de places als grups i concertar entrevistes ens podeu contactar via mail escrivint a info@nauescola.com o al 971 253 983.