9.00 – 9.15 h. ENTRADA RELAXADA
A les 9 del matí els acompanyants obren les portes per a començar a rebre als infants i a les seves famílies.

L’entrada per a els infants de primària és una mica més curta que per als d’infantil, ja que hem observat que no necessiten tant de temps d’acollida, però trobam important mantenir aquest moment relaxat d’arribada, de retrobament amb els companys i de comunicació amb les famílies.

En ocasions troben propostes tan especials com l’observació de la lluna durant el dia, de la mà d’un enamorat de l’astronomia ?

9.15 – 9.45 h. ASSEMBLEA D’INICI
A les 9,15 h infants i adults anam entrant als ambients interiors i ens preparam per iniciar la primera assemblea del dia. El caràcter d’aquesta assemblea és sobretot funcional i informativa, ja que és en aquest moment quan els acompanyants presenten els tallers preparats pel dia i els infants decideixen a quin d’ells prefereixen anar. També es comparteixen informacions rellevants com si hi ha alguna visita especial o si trobarem a faltar algun company que aquell dia hagi hagut de quedar recuperant-se casa.

9.45 – 10.45 h. ELEMENTS
Una hora al dia, després de les assemblees d’inici, els infants de primària es divideixen en petits grups de 10 infants per treballar la competència lingüística-verbal, la matemàtica i la llengua anglesa.

En aquest moment els infants treballen a través de materials manipulatius i amb activitats dissenyades pels acompanyants seguint els interessos dels infants per tal que l’aprenentatge sigui significatiu i proper a la seva experiència.
El fet que els grups siguin tan reduïts i agrupats per moment maduratiu fa que els acompanyants puguin oferir propostes molt adaptades al moment de cada infant i fer-ne un seguiment personalitzat.

 

10.45 – 11.30 h. BERENAR I JOC ESPONTANI A L’EXTERIOR
Després d’una estona de focalització a la franja d’elements, els infants de primària es troben a l’exterior per berenar i gaudir d’un moment de joc espontani. Alguns senten la necessitat de moviment, altres prefereixen jocs més relaxats i també hi ha qui dedica aquests moments a mantenir interessantíssimes converses.

11.30 – 12.45 h. TALLERS / INVESTIGACIONS / ACTIVITAT AUTÒNOMA.
A les 11.30 h infants i adults ens preparam per iniciar una nova activitat segons l’elecció que s’hagi fet en el moment de l’assemblea. Aquestes activitats poden ser: Taller, Investigació o Activitat Autònoma.

TALLERS: els infants poden triar cada dia entre dos tallers diferents. En aquests es treballen continguts curriculars de les àrees de ciències socials i naturals, de música, d’art, de corporal… i també de temàtiques importants per al nostre projecte educatiu com els vincles, les relacions, ioga, meditació…

INVESTIGACIONS: els grups més grans de primària, poden també triar fer una investigació individual sobre un tema que els hi resulti interessant. A través d’aquesta activitat, a més d’aprendre sobre el tema en si, es van adquirint competències en recerca, discriminació i tractament de la informació.

ACTIVITAT AUTÒNOMA: els infants de primer i segon de primària, a més d’entre dos tallers poden triar també fer activitat autònoma a un ambient on, a més de treballar amb els materials al seu abast, l’acompanyant presenta material o proposa diferents activitats seguint l’interès que observi en els infants en cada moment.

12.45 – 13.30 h. ACTIVITAT AUTÒNOMA ALS AMBIENTS PREPARATS.
Una vegada acaben els tallers, els infants de primària dediquen el seu temps al treball autònom als ambients. L’objectiu és que cadascun dels infants connecti amb el seu interès i en funció d’això triï a quin espai dirigir-se i amb quin material interactuar.

El paper de l’acompanyant és observar què és el que s’està donant a nivell individual i grupal per tal d’oferir materials, proposar activitats o acompanyar a aquell infant que en un moment donat pugui necessitar el suport d’un adult.

 

13.30 – 14.00 h. ASSEMBLEES DE TANCAMENT I SORTIDA
La jornada lectiva a Nau acaba amb una assemblea de tancament. A primària és un moment de reflexió i de debat filosòfic, un espai on compartir experiències amb el grup i per parlar d’algun conflicte o situació que s’hagi donat durant el dia i que els infants o els adults necessitin expressar.