L’experiència sensoriomotriu amb aquests materials és plena de riquesa. El que passa quan obres les portes de l’espai i convides a entrar als infants és pura connexió.