KATIA MARTORELL Directora i fundadora

Llicenciada en història de l'art per la UIB, postgrau i màster en gestió cultural per la UB. Des del 2013 ha realitzat formacions diverses en pedagogies alternatives: Montessori, Pikler, Pedagogia sistèmica, Waldorf... destacant els cursos d'iniciació i seguiment del CAIEV de Barcelona en educació viva.

Ha exercit durant 7 anys de professora d'educació secundària i de batxillerat a un col·legi de Palma. També ha estat educadora i gestora cultural a diferents entitats culturals de Ciutat i del 2006 al 2015 ha estat la coordinadora del departament educatiu de la Fundació Pilar i Joan Miró. L'any 2013 va fundar, amb altres persones, NAU escola i des de llavors coordina el cicle d'educació primària i codirigeix l'escola. Forma part de l'equip de facilitadors del CAIEV.

CRISTINA VERGER Codirectora pedagògica i fundadora

Llicenciada en Història de l'art per la UIB, i formada en disseny gràfic i disseny editorial. Des del 2013 ha realitzat formacions diverses en pedagogies alternatives: Montessori, Pikler, Pedagogia sistèmica, Waldorf, matemàtica manipulativa... destacant especialment els cursos d'iniciació i seguiment del CAIEV de Barcelona en educació viva. Durant els darrers deu anys ha combinat treballs de gestió cultural, disseny i comunicació i formació no reglada per adults. L'any 2013 va fundar, amb altres persones, NAU escola i des de llavors coordina el cicle d'educació primària i codirigeix l'escola. Forma part de l'equip de facilitadors del CAIEV.

LLUC CARDELL Cap d'estudis i fundadora

Diplomada en Magisteri d'educació infantil per la UIB. Ha treballat a diferents centres educatius, exercint com a tutora de grup i també de mestra de suport. Entre la seva formació cal destacar diferents jornades pedagògiques de temàtica com ara la motivació com a eina educativa i el treball per ambients a educació infantil. Ha realitzat cursos de matemàtica activa, del paper del tutor i la seva tasca a l'aula, d'educació viva amb el CAIEV i de materials Montessori. Ha cursat la formació anual "Dissenyar i treballar per ambients des d'una pedagogia conscient"amb l'Associació Es Niu. L'any 2013 va fundar, amb altres persones, NAU escola i des d'aleshores codirigeix i coordina el cicle d'educació infantil.

JAVIER CERVERA Acompanyant d'infantil i especialista de música

Forma part de l'equip des dels inicis del projecte l'any 2013. Format en educació viva i altres pedagogies alternatives, especialista en pedagogia sistèmica i constel·lacions familiars i músic. Durant uns anys va gestionar el seu propi espai educatiu (s'Aigua). Actualment cursa la doble titulació de magisteri d'Educació Infantil i Primària a la Universitat Internacional de València.

MARIONA SANTANDREU Acompanyant de primària i referent en Audició i Llenguatge i medi social

Forma part de l'equip des de 2015. Diplomada en educació primària especialitat educació especial i en logopèdia, formada en Educació Viva pel CAIEV, en Pedagogia Blanca i altres pedagogies alternatives. Ha desenvolupat la seva tasca docent a Catalunya a centres privats i públics.

ESTHER SÁNCHEZ Acompanyant d'educació infantil i referent de medi

Forma part de l'equip des de 2015. Llicenciada en psicopedagogia i diplomada en magisteri d'educació infantil. Formada en Educació Viva amb el CAIEV i en "Pedagogia dinàmica i innovadora" amb Asociació Edu-K. Actualment realitza el curs de Es Niu: "Dissenyar i treballar per ambients des d'una pedagogia conscient". Acumula anys d'experiència com a mestra a diferents escoletes on ha desenvolupat carregs d'educadora, tutora, directora pedagògica...

JUDIT AMER Acompanyant d'infantil i referent en llengua anglesa

S'ha incorporat a l'equip docent com a referent en llengua anglesa a educació infantil des de 2017, tot i que forma part del projecte des dels inicis, primer com a mare i després com a acompanyant de menjador. Ha cursat 2 anys d'educació social a la UIB i els primers anys de filologia anglesa a la UAB. Ha viscut i treballant 3 anys a Oxford per consolidar el seu anglès, formada en Educació Viva pel CAIEV, en Aprenentatge Autodidacta i altres pedagogies alternatives, també és instructora de ioga.

BELÉN CACHINERO Acompanyant de primària i referent de matemàtica i medi social

Forma part de l'equip des de 2017. Graduada en magisteri especialitat Educació Especial per la Universidad de Huelva, ha cursat 3 anys de Pedagogia i un curs superior universitari en Educació Activa i Acompanyament Respectuós en la Infància impartit per La Violeta. Actualment formant-se en Educació Viva amb el CAIEV.

IRIS SISCAR Acompanyant d'infantil i referent de música

Forma part de l'equip docent des de 2018, tot i que des dels inicis del projecte hi ha participat com a tallerista de dansa i com a alumne en pràctiques dels seus estudis de tècnic d'educació infantil. Formada en dansa creativa i teatre de carrer, acumula anys d'experiència com a educadora a la Granja Escola Jovent.

CARLOS FARRÉS Assessor psicològic i fundador

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Central de Barcelona, especialista en psicologia clínica i psicoanalista format a Madrid i París. Membre fundador de diverses associacions psicoanalítiques com ara Estructura (Saragossa), Associació d'Estudis Psicoanalítics de Palma de Mallorca (Balears), Fundació Europea per a la Psicoanàlisi (París) i Praxi: Escola de Psicoanàlisi (Madrid).

Ha estat co-director de la col·lecció de llibres "Divan el Terrible" de Biblioteca Nova (Madrid) i des de 2002 fins a 2014 va ser professor col·laborador dels cursos de postgrau de Recursos Humans de l'Escola Superior d'Administració i direcció d'empreses (ESADE) de Barcelona. Des de 1992 imparteix regularment seminaris de Teoria Psicoanalítica a Palma i Maó i des de fa trenta anys es dedica a la pràctica clínica privada en la seva consulta de psicoanàlisi. A més en l'actualitat és membre del Comitè de Recursos de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears. L'any 2013 va fundar, amb altres persones, NAU escola i des d'aleshores codirigeix el projecte i ofereix assessorament i formació a l'equip docent i a la comunitat de famílies.

DIEGO D'INTINO Gestor i fundador

Format en Belles Arts per la Escuela Nacional de Bellas Artes a Uruguai, ha complementat la seva especialització en fotografia amb el disseny gràfic i editorial, treballant com a autònom en aquest àmbit des de 2005. Paral·lelament, ha format part de l'equip docent de la Escuela de Arte y Diseño del Mediterráneo per a alumnes de cicles formatius i per a adults. L'any 2013 va fundar, amb altres persones, NAU escola i des de llavors codirigeix l'escola i es fa càrrec de l'administració, instal·lacions i compres del centre.

MAR BARCELÓ Educadora artística i fundadora

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat diferents formacions d'educació artística tant a Barcelona, com a Palma i ha exercit de professora d'educació secundària i de batxillerat de visual i plàstica a un col·legi de Palma. També ha estat educadora artística a diferents museus d'art contemporani com són Es Baluard i la Fundació Pilar i Joan Miró. Des del 2015 realitza projectes culturals amb el col·lectiu Sa Galania, del qual es fundadora. L'any 2013 va fundar, amb altres persones, NAU escola i des d'aleshores codirigeix el centre i acompanya els infants com a educadora artística.

PACHA GOROSTIZAGA Acompanyant de primària i referent en llengua anglesa i medi natural

Graduada en Magisteri d'educació primària amb especialitat llengua anglesa per la Universidad de Granada. Formada en Educació Viva pel CAIEV, ha complementat aquesta formació amb cursos de pedagogia Montessori i instructora de Ioga.

JESSICA NEVADO Acompanyant d'infantil i referent de matemàtica

Forma part de l'equip des de 2015. Diplomada en magisteri d'educació infantil, té un postgrau en psicomotricitat per la UB, anys d'experiència en diferents centres de Barcelona i ha realitzat diferents formacions en pedagogies alternatives, destacant la formació en Educació Viva del CAIEV i diversos cursos amb l'associació de mestres Rosa Sensat.

SARA SAMPOL Acompanyant d'infantil i referent d'art

Forma part de l'equip des de 2017. Graduada en educació infantil pel CESAG, on va realitzar el seu Treball de Fi de Grau sobre l'acompanyament de l'adult a l'educació viva, prenent NAU Escola com objecte d'estudi. Formada en "pedagogia dinàmica i innovació educativa" amb l'Associació Edu-k i en Educació Viva pel CAIEV, actualment s'està formant en pedagogia Pikler amb l'Institut Lockzy de Budapest.

AINA BONET Acompanyant de primària de referent de matemàtica i música

forma part de l'equip des de 2016. Graduada en Educació Primària menció Educació Musical i Artística pel CESAG. Ha cursat la formació anual "Dissenyar i treballar per ambients des d'una pedagogia conscient "amb l'Associació Es Niu i actualment formant-se en Educació Viva amb el CAIEV.

DANI PASCUAL Acompanyant de primària i referent en llengua anglesa i educació física

Forma part de l'equip des de 2017. Graduat en Educació Primària amb doble menció d'Educació Física i Llengua Anglesa pel CESAG i màster en Educació Bilingüe per la Universitat Internacional de La Rioja. Ha desenvolupat les seves pràctiques a Anglaterra on ha adquirit millor domini de la llengua anglesa. Actualment formant-se en Educació Viva amb el CAIEV.

ÀNGELS CAYERO Acompanyant de primària i referent en audició i Llenguatge i medi social

Forma part de l'equip des de 2017. Diplomada en Magisteri especialitat Llengua anglesa per la UAB, ha complementat aquesta formació amb un curs sobre Pedagogia Transformadora de Victòria Subirana a Katmandú i un màster en Guia Montessori per l'International Montessori Institute i la UB. Com a docent ha treballat tant a escoles tradicionals com a escoles amb pedagogies alternatives (Montessori i Waldorf). Actualment formant-se en Educació Viva amb el CAIEV.

KATIA MARTORELL Directora y fundadora

Licenciada en historia del arte por la UIB, posgrado y máster en gestión cultural por la UB. Desde el 2013 ha realizado formaciones diversas en pedagogías alternativas: Montessori, Pikler, Pedagogía sistémica, Waldorf... destacando los cursos de iniciación y seguimiento del CAIEV de Barcelona en Educación Viva. Ha ejercido durante 7 años como profesora de educación secundaria y de bachillerato a un colegio de Palma. También ha sido educadora y gestora cultural en diferentes entidades culturales de Palma y de 2006 a 2015 ha sido la coordinadora del departamento educativo de la Fundación Pilar y Joan Miró. El año 2013 fundó, con otras personas, NAU Escola y desde entonces coordina el ciclo de educación primaria y codirige la escuela.

CRISTINA VERGER Codirectora pedagógica y fundadora

Licenciada en Historia del arte por la UIB, y formada en diseño gráfico y diseño editorial. Desde el 2013 ha realizado formaciones diversas en pedagogías alternativas: Montessori, Pikler, Pedagogía sistémica, Waldorf... destacando especialmente los cursos de iniciación y seguimiento del CAIEV de Barcelona en Educación Viva. Durante los últimos diez años ha combinado trabajos de gestión cultural, diseño y comunicación y formación no reglada para adultos. En 2013 fundó, con otras personas, NAU Escola y desde entonces coordina el ciclo de educación primaria y codirige la escuela.

LLUC CARDELL Jefa de estudios y fundadora

Es diplomada en Magisterio de educación infantil por la UIB. Ha trabajado en diferentes centros educativos, ejerciendo como tutora de grupo y también como maestra de apoyo. Entre su formación hay que destacar diferentes jornadas pedagógicas de temáticas como la motivación como herramienta educativa y el trabajo por ambientes a educación infantil. Ha realizado cursos de matemática activa, del papel del tutor y su tarea al aula, de educación viva y de materiales Montessori. En 2013 fundó, con otras personas, NAU Escola y desde entonces codirige y coordina el ciclo de educación infantil.

JAVIER CERVERA Acompañante de infantil y especialista de música

Forma parte del equipo desde los inicios del proyecto en 2013. Formado en educación viva y otras pedagogías alternativas, especialista en pedagogía sistémica y constelaciones familiares y músico. Durante unos años gestionó su propio espacio educativo (S'Aigua). Actualmente cursa la doble titulación de magisterio de Educación Infantil y Primaria en la Universidad Internacional de Valencia.

.

MARIONA SANTANDREU Acompañante de primaria y referente en audición y lenguaje y medio social

Forma parte del equipo desde 2015. Diplomada en educación primaria especialidad educación especial y en logopedia, formada en Educación Viva por el CAIEV, en Pedagogía Blanca y otras pedagogías alternativas. Ha desarrollado su tarea docente en Cataluña en centros privados y públicos.

ESTHER SÁNCHEZ Acompañante de infantil y referente de medio

Forma parte del equipo desde 2015. Licenciada en psicopedagogía y diplomada en magisterio de educación infantil. Formada en Educación Viva con el CAIEV y en "Pedagogía dinámica e innovación educativa" con Edu-K. Actualmente realiza el curso de Es Niu: "Diseñar y trabajar por ambientes desde una pedagogía consciente". Acumula años de experiencia como maestra a diferentes escoletes dónde ha desarrollado carregs de educadora, tutora, directora pedagógica...

JUDIT AMER Acompañante de infantil i referente en lengua inglesa

Se ha incorporado al equipo docente como referente en lengua inglesa en educación infantil desde 2017, a pesar de que forma parte del proyecto desde sus inicios, primero como madre y después como acompañante de comedor. Ha cursado 2 años de educación social a la UIB y los primeros años de filología inglesa en la UAB. Ha vivido y trabajando 3 años en Oxford para consolidar su inglés, formada en Educación Viva por el CAIEV, en Aprendizaje Autodidacta y otras pedagogías alternativas, también es instructora de yoga.

BELÉN CACHINERO Acompañante de primaria y referente de matemática y medio social

Forma parte del equipo desde 2017. Graduada en magisterio especialidad Educación Especial por la Universidad del Huelva, ha cursado 3 años de Pedagogía y un curso superior universitario en Educación Activa y Acompañamiento Respetuoso en la Infancia impartido por La Violeta. Actualmente formándose en Educación Viva con el CAIEV.

IRIS SISCAR Acompañante de infantil y referente de música

Forma parte del equipo docente desde 2018, a pesar de que desde los inicios del proyecto ha participado como tallerista de danza y ha realizado en NAU sus prácticas como técnico de educación infantil. Formada en danza creativa y teatro de calle, acumula años de experiencia como educadora a la Granja Escuela Jovent.

CARLOS FARRÉS Asesor psicológico y fundador

licenciado en Psicología por la Universidad Central de Barcelona, especialista en psicología clínica y psicoanalista formado en Madrid y París. Miembro fundador de varias asociaciones psicoanalíticas como Estructura (Zaragoza), Asociación de Estudios Psicoanalíticos de Palma de Mallorca (Baleares), Fundación Europea para el Psicoanálisis (París) y Praxis: Escuela de Psicoanálisis (Madrid).

Ha sido co-director de la colección de libros "Diván el Terrible" de Biblioteca Nueva (Madrid) y desde 2002 hasta 2014 fue profesor colaborador de los cursos de posgrado de Recursos Humanos de la Escuela Superior de Administración y dirección de empresas (ESADE) de Barcelona. Desde 1992 imparte regularmente seminarios de Teoría Psicoanalítica a Palma y Maó y desde hace treinta años se dedica a la práctica clínica privada en su consulta de psicoanálisis. Además en la actualidad es miembro del Comité de Recursos de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares. El año 2013 fundó, con otras personas, NAU Escola y desde entonces codirige el proyecto y ofrece asesoramiento y formación al equipo docente y a la comunidad de familias.

DIEGO D'INTINO Gestor y fundador

Formado en Bellas artes por la Escuela Nacional de Bellas Artes en Uruguay, ha complementado su especialización en fotografía con el diseño gráfico y editorial, trabajando como autónomo en este ámbito desde 2005. Paralelamente, ha formado parte del equipo docente de la Escuela de Arte y Diseño del Mediterráneo para alumnos de ciclos formativos y para adultos. En 2013 fundó, con otras personas, NAU Escola y desde entonces codirige la escuela y se hace cargo de la administración, instalaciones y compras del centro.tre.

MAR BARCELÓ Educadora artística y fundadora

Es licenciada en Bellas artes por la Universitat de Barcelona. Ha realizado diferentes formaciones de educación artística tanto en Barcelona, como Palma y ha ejercido de profesora de educación secundaria y de bachillerato de visual y plástica en un colegio de Palma. También ha ejercido de educadora artística en diferentes museos de arte contemporáneo como son Es Baluard y la Fundación Pilar y Joan Miró. Desde el 2015 realiza proyectos culturales con el colectivo Sa Galania, del cual es fundadora. El año 2013 fundó, con otras personas, NAU Escola y desde entonces codirige el centro y acompaña a los niños como educadora artística.

PACHA GOROSTIZAGA Acompañante de primaria y referente en lengua inglesa y medio natural

Graduada en Magisterio de educación primaria con especialidad lengua inglesa por la Universidad de Granada. Formada en Educación Viva por el CAIEV, ha complementado esta formación con cursos de pedagogía Montessori y otras metodologías alternativas.

JESSICA NEVADO Acompañante de infantil y referente de matemática

Forma parte del equipo desde 2015. Diplomada en magisterio de educación infantil, tiene un posgrado en psicomotricidad por la UB, años de experiencia en diferentes centros de Barcelona y ha realizado diferentes formaciones en pedagogías alternativas, destacando la formación en Educación Viva del CAIEV y varios cursos con la asociación Rosa Sensat.

SARA SAMPOL Acompañante de infantil y referente de arte

Forma parte del equipo desde 2017. Graduada en educación infantil por el CESAG, donde realizó su Trabajo de Fin de Grado sobre el acompañamiento del adulto a la educación viva, tomando NAU Escola como objeto de estudio. Formada en "pedagogía dinámica e innovación educativa" con la Asociación Edu-k y en Educación Viva por el CAIEV, actualmente se está formando en pedagogía Pikler con el Instituto Lockzy de Budapest.

AINA BONET Acompañante de primaria y referente de matemática y música

Forma parte del equipo desde 2016. Graduada en Educación Primaria mención Educación Musical y Artística por el CESAG. Ha cursado la formación anual "Diseñar y trabajar por ambientes desde una pedagogía consciente "con la Asociación Es Niu y actualmente formándose en Educación Viva con el CAIEV.

DANI PASCUAL Acompañante de primaria y referente en lengua inglesa y educación física

Forma parte del equipo desde 2017. Graduado en Educación Primaria con doble mención de Educación Física y Lengua Inglesa por el CESAG y máster en Educación Bilingüe por la Universidad Internacional de La Rioja. Ha desarrollado sus prácticas en Inglaterra dónde ha adquirido mejor dominio de la lengua inglesa. Actualmente formándose en Educación Viva con el CAIEV.

ÀNGELS CAYERO Acompañante de primaria i referente en audición y lenguaje i medio social

Forma parte del equipo desde 2017. Diplomada en Magisterio especialidad Lengua inglesa por la UAB, ha complementado esta formación con un curso sobre Pedagogía Transformadora de Victòria Subirana en Katmandú y un máster de Guía Montessori por la International Montessori Institute y la UB. Como docente ha trabajado tanto en escuelas tradicionales como escuelas con pedagogías alternativas (Montessori y Waldorf). Actualmente formándose en Educación Viva con el CAIEV.